"ความเป็นไปได้"

..การที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ ก็ต่อเมื่ออาจจะเป็นไปตามหลักการที่ตั้งไว้..

- หลักการ

- ทฤษฎี

- ความเป็นไปได้

     ก็ไม่รู้หรอกนะว่า 

Comment

Comment:

Tweet

angry smile question

#1 By DNC.125 on 2010-10-22 15:05